Termes i Condicions

AVÍS LEGAL
El present document conté les condicions que regulen l’ús d’aquesta web www.fugir.cat (d’ara en endavant La Web) amb CIF J55247969 i amb domicili fiscal  a l’avinguda Joan Maragall 25, de Santa Coloma de Farners.
A efectes de comunicació i notificacions de l’usuari a La Web, la direcció de correu electrònic és la següent: info@fugir.cat i el WhatsApp de contacte el: 686604074

SERVEIS
Fugir Girona SC és una empresa especialitzada en la creació de jocs d’escapament per persones individuals, col·lectius i/o empreses, i ofereix serveis de dinàmica de grup per empreses de tot tipus. Els serveis són els següents: realització de dinàmiques de grup amb jocs d’intel·ligència i estratègia, i tot el relacionat amb els jocs d’escapament.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL
Fugir Girona SC és propietària de la pàgina web i titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l’esmentada pàgina així com dels continguts de la mateixa i del nom del domini. La totalitat d’aquesta web: text, imatges, articles, logotips, gràfics, dibuixos, fotografies, botons, arxius de software, així com l’estructura i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles sobre propietat intel·lectual i industrial.
Els drets de propietat intel·lectual i industrial de les pàgines webs a les que Fugir redirecciona, així com la titularitat dels seus continguts i del nom dels dominis mateixos, corresponen al seu propietari.
Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta web, i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit del propietari.
Independentment de la finalitat per la que siguin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització prèvia i per escrit per part del responsable de la web. Qualsevol ús no autoritzat per Fugir serà considerat un incompliment greu de la llei de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Al realitzar una comanda a la web (www.fugir.cat) l’usuari accepta que les seves dades personals s’incorporin a un arxiu automatitzat, amb finalitat de mantenir informat l’usuari sobre la seva comanda. Aquest arxiu està inscrit a l’Agència Espanyola de Dades regida per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el responsable del qual és Aleix Saurina Masó.
En qualsevol cas, l’usuari respon de la veracitat de les dades facilitades en el moment de fer la comanda. D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el propietari de l’arxiu es compromet a donar compliment a la obligació de secret professional respecte aquestes dades i al deure de guardar-les, garantitzant la seva confidencialitat, i adoptant, en aquest cas, les mesures tècniques adequades per evitar qualsevol alteració, mal ús o accés no autoritzat.
Les dades personals que proporcionen els usuaris no seran cedits a cap empresa i només seran utilitzats per enviar informació sobre els serveis que ofereix Fugir SC. Les dades personals tampoc estaran disponibles per terceres persones en cap moment.
Els usuaris de la pàgina web tenen dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades que constin a l’arxiu automatitzat de dades. Per això hauran de sol·licitar a Fugir SC per escrit a C/ Rutlla 3 baixos local 2, 17002 Girona o enviant un correu electrònic a info@fugir.cat, amb les seves dades personals, còpia del DNI de l’usuari, correu electrònic usat a la web i finalment la firma de l’usuari.

WEB PER MAJORS D’EDAT
Per registrar-se i sol·licitar els serveis de Fugir SC l’usuari/a ha de ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica per acceptar les Condicions Generals

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
Tota persona que accedeixo ala web assumeix el rol d’usuari, comprometent-se al compliment de les disposicions aquí exposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.
Fugir SC es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui apareixes a la web, sense que existeixi obligació alguna d’avisar amb antelació, o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com a suficient la mateixa publicació a la web.
Fugir SC no es fa responsable dels continguts de la pàgina web a les que redirecció la web mateixa, així com tampoc dels possibles incompliments de la normativa vigent que en cada moment puguin incórrer dites webs. Ja que Fugir SC no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers a les seves webs, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, Fugir SC manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció web i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
Fugir SC no es fa responsable de la informació i continguts guardats, a títol enunciatiu però no limitat, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials, o qualsevol altre medi que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la web de Fugir SC. No obstant, Fugir SC col·labora de forma activa a la retirada de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En el cas que un usuari consideri que existeix a la web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, demanem que es modifiqui de forma immediata a l’administrador de la web.
Aquesta web ha estat revisada o provada perquè funcioni correctament. En principi, podem garantitzar el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, Fugir SC no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors de programació i/o servidor, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, talls de llum, o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la web.

US DE COOKIES (POLÍTICA DE COOKIES)
Algunes de les seccions d’aquesta web utilitzen cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la web). La finalitat de la cookie és millorar el servei quan l’usuari torni a visitar la web. Al recollir informació sobre les seves preferències la web pot actuar de forma individualitzada quan torni a connectar-se; també ajuden a millor la web identificant quines són les seccions més visitades, cosa que permet a Fugir SC millorar el servei. El visitant pot configurar el seu navegador perquè li notifiqui la sol·licitud d’instal·lació d’una cookie, o pot rebutjar-la directament. Acceptar la cookie en cap cas permet l’accés a Fugir SC a l’ordinador o a recollir informació de caràcter personal.
Les cookies es guardaran al disc dur de l’ordinador del visitant fins que aquest les il·lumini. Podrà fer que el seu navegador l’avisi de la presència d’aquestes o que les rebutgi automàticament. Si rebutja les cookies podrà seguir utilitzant la web, si bé en aquest cas suposarà una limitació en l’ús d’algunes prestacions o inclòs impedir el bon funcionament de la web.
Al accedir a la web el sistema notificarà la presència de cookies acceptant el seu us si continua ambla navegació web.

TARIFES
Tarifes per persones i joc:
• 2 persones = 60€  (30€/persona)
• 3 persones = 65€  (21,66€/persona)
• 4 persones = 70€  (17,5€/persona)
• 5 persones = 75€  (15€/persona)
Pels residents a EU l’IVA-VAT quedarà inclòs dins el preu, amb la finalitat de regular i aplicar els impostos legals previstos a la normativa que li sigui d’aplicació.
Fugir SC es reserva el dret a aplicar unes tarifes diferents o descomptes per promocions, en dates concretes, o per horaris concrets. Aquests descomptes poden estar subjectes a canvis i modificacions i s’aplicaran en un temps concret.

RESERVES I PAGAMENT
1. A l’apartat Reserves el calendari mostra els dies que es poden seleccionar, i posteriorment, les hores disponibles. Els dies i hores no disponibles no seran mostrats a la web.
2. Per reservar és necessari iniciar sessió amb la direcció de correu electrònic i la contrasenya proporcionada durant el procés de registre o en el moment de la reserva.
3. Per reservar amb èxit, l’usuari ha de sel·leccionar un dels sistemes de pagament disponibles, fent-se efectiva la reserva si el cost del servei ha estat abonat al compte del proveïdor pels processos de pagament establerts a la web.
4. Fugir SC accepta pagaments mitjançant transferència bancària i amb targeta de crèdit o dèbit (Visa, Visa Electron…). Utilitzem sistemes de pagament segurs per protegir la seguretat en el pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Les dades confidencials son transmeses directament i de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera Banc Sabadell. Al fer-se el pagament a través de la passarel·la de pagament segura, el sistema verificarà automàticament que la targeta de crèdit estigui activada pel Comerç Electrònic Segur. Després connectarà amb el banc emissor de la mateixa, el qual autoritzarà la operació.
5. En els pagaments per transferència l’usuari assumeix tots els costos o recàrrecs que la seva entitat pugui incloure (ports i impostos).
6. En el cas de transferència bancària, si l’ingrés no es deposita al compte de Fugir SC en un termini de 48 hores, l’usuari rebrà un correu electrònic avisant de que en cas que no es rebi el pagament abans de mitjanit del mateix dia, el sistema cancel·larà la reserva. ATENCIÓ: Si l’horari de joc seleccionat és inferior a 48 hores, l’ingrés s’ha de fer com a mínim amb 24 hores d’antelació. En cas contrari es cancel·larà i no serà possible pagar al comptat a les nostres oficines. Fugir SC es reserva el dret a atendre només els usuaris que hagin fet el pagament de la sessió amb antelació. Les reserves sense confirmar o sense abonar no seran ateses ja que el nostre personal només es troba disponible físicament al local en les hores validades.
7. Pel pagament amb targeta de crèdit o dèbit només s’admeten: VISA, VISA Electron, MasterCard. No s’admeten American Express. Les dades que s’han de facilitar al realitzar el pagament amb aquest sistema son: nom, número de targeta, data de caducitat i codi de verificació o seguretat.
8. Utilitzem una forma de pagament mitjançant targetes de crèdit totalment segura a través del TPV Virtual del Banc Sabadell. Al finalitzar la reserva es mostrarà la pantalla del TPV Virtual del Banc Sabadell perquè es puguin introduir les dades de la targeta de crèdit i quan el TPV virtual les confirmi, es connectarà amb el banc de l’usuari per tal que es pugui introduir la seva contrasenya/pin/targeta de coordenades per confirmar el pagament.
9. Totes les dades de la targeta de crèdit de l’usuari només les processa el TPV Virtual Segur del Banc Sabadell, pel que Fugir SC no té accés a les mateixes ni s’emmagatzemen a la nostra base de dades.
10. En el cas de que el TPV Virtual informés d’una denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la reserva.
11. El pagament amb Paypal no és possible a través de la nostra passarel·la de pagament, i ‘s’hauria de triar una altra forma de pagament.
12. Fugir SC envia un correu electrònic de confirmació a l’usuari, amb les dades de la reserva. Aquest correu s’envia a la direcció de correu electrònic proporcionada per l’usuari durant el procés de registre. Si aquest correu no és rebut, l’usuari haurà de posar-e en contacte amb Fugir SC enviant un email a info@fugir.cat.
13. El correu electrònic de confirmació que en via Fugir SC té caràcter de val. El personal de Fugir SC pot demanar imprès el val per poder disfrutar del joc en el moment d’entrar. Aquest val no té caràcter nominatiu, pel que qualsevol persona del grup podrà presentar-lo i accedir al joc.
14. Les reserves “Last Minute” (últim minut) són reserves realitzades el mateix dia del joc i poden ser abonades amb targeta de crèdit/dèbit. Si selecciona el mètode de pagament per transferència bancària juntament a la reserva se’ns haurà d’enviar el comprovant bancaria abans d’iniciar el joc i ser confirmada la reserva per telèfon (Telf: Horari: ) pel personal de Fugir SC al menys amb 4 hores d’antelació.
15. L’usuari pot emetre factura des de la web en qualsevol moment, per això s’haurà d’ingressar al seu compte, haver introduït les seves dades personals obligatòries en el sistema. L’usuari és responsable d’introduir les seves dades i ha de comprovar-ne l’autenticitat.

POLÍTICA DE CANVIS I CANCEL·LACIONS
1. L’usuari no té la possibilitat d’eliminar la reserva en el calendari de reserves de la web. Per fer-ho s’haurà de posar en contacte amb el personal de Fugir SC a través del formulari de reserves, del telèfon o de l’email.
2. Qualsevol canvi o cancel·lació d’una reserva s’ha d’efectuar amb 3 dies (72 hores) d’antelació.
3. Si l’usuari cancel·la la reserva amb més de 72 hores d’antelació, Fugir SC hauran de reemborsar la totalitat de l’import de la quota pagada, essent necessari que l’usuari indiqui el nº de compte bancari.
4. Si l’usuari cancel·la la reserva amb menys de 72 hores i més de 48 hores d’antelació, el reemborsament de la quota no podrà ser reclamat tot i que serà possible per l’usuari generar una reserva per una altra data. En aquest cas, l’usuari s’haurà de posar en contacte a través del telèfon o de l’email info@fugir.cat.
5. Si l’usuari cancel·la la reserva amb menys de 48 hores d’antelació a la data reservada, perd tot el dret a reclamar. No es podrà sol·licitar ni el reemborsament de la quota ni la possibilitat d’un canvi de data.
6. Qualsevol reserva pot ser cancel·lada per l’usuari a través de l’email info@fugir.cat, o bé al telèfon. Si la cancel·lació té dret al reemborsament i el contacte és a través d’email, l’usuari ha de proporcionar a Fugir SC les següents dades: El número de reserva, dia i hora, el nom i el compte corrent per poder fer l’abonament.
7. Si per raons tècniques o d’altres tipus Fugir SC no pogués proporcionar els seus serveis, les reserves que es vegin afectades podran disposar d’altres dates o bé podran optar pel reemborsament, segons desitgi l’usuari.
8. Fugir SC envia un correu electrònic de confirmació a l’usuari amb les dades de la reserva. Aquest correu s’envia a la direcció de correu electrònic proporcionada per l’usuari durant el registre. Si l’usuari no rep aquest correu, s’haurà de posar en contacte amb Fugir SC a través de l’email info@fugir.cat.
9. El correu electrònic de confirmació que fugir SC envia té caràcter de val. El personal de Fugir SC pot sol·licitar imprès aquest val per disfrutar del joc, en el moment d’accedir-hi. Aquest val no té caràcter nominatiu pel que qualsevol persona del grup podrà presentar-lo i accedir al joc.
10. Les reserves “last minute” són reserves realitzades el mateix dia del joc i poden ser abonades amb targeta de crèdit. Si selecciona el mètode de pagament per transferència bancària, l’usuari haurà d’enviar el comprovant bancari de la transferència abans de començar el joc i confirmar per telèfon (núm telèfon) amb el personal de Fugir SC amb 2 hores d’antelació com a mínim.
11. L’usuari pot disposar d’una factura des de la web de Fugir SC, per tenir-la haurà d’accedir al seu compte i facilitar les dades necessàries al sistema, obligatòries al realitzar el registre.

CONDICIONS DELS XECS REGAL
1. Els xecs regals només són vàlids per el nivell escollit. No es pot comprar un xec regal pel nivell 1 i utilitzar-lo al nivell 2 (quan estigui obert), i tampoc es pot fer a la inversa quan el xec regal del segon nivell estigui disponible.
2. Els xecs regals tenen una caducitat de 6 mesos a partir del dia posterior a comprar-lo.
3. El pagament d’aquests s’ha de fer amb targeta de crèdit. No es faran xecs regals que s’escullin pagar en efectiu el dia de la partida.
L’enviament del xec regal es produirà el més aviat possible dins les 48 hores posteriors a la compra, mitjançant correu electrònic.
4. No es retorna el valor del xec regal, exceptuant aquell cas en que, per motius extraordinaris, Fugir no pugui oferir l’experiència un cop reservada una data per la partida. En aquest cas, s’oferirà al destinatari l’opció de canviar la data per una de nova, o bé retornar els diners a la persona que va demanar i pagar el xec regal.
5. En el cas que el xec regal caduqui, el receptor té l’opció d’extendre el temps del vigència a 3 mesos més, amb un cost de 15€. Per tramitar aquesta extensió, el receptor s’haurà de posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon de contacte 686 60 40 74 o a través del correu electrònic info@fugir.cat , i sol·licitar aquesta ampliació.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
1. Tothom participa en el joc sota la seva responsabilitat. Fugir SC no es fa responsable dels accidents que els usuaris puguin tenir durant el desenvolupament d’aquest si són causats per la negligència de l’usuari, a la incorrecta manipulació de les instal·lacions, així com de l’ús indegut dels objectes que es trobin a Fugir SC.
Fugir SC disposa d’una assegurança de protecció civil per assegurar qualsevol accident produït a les seves instal·lacions i per un màxim de 5 persones.
2. Fugir SC disposa un joc per adults pel que els destinataris són persones majors de 18 anys. Tot i això, podran accedir-hi persones entre 14 i 17 anys sempre i quan vagin acompanyades d’un adult.
3. Fugir SC es reserva el dret d’admissió en els següents casos:
– Està prohibit filmar o fotografiar a l’interior del local.
– Està prohibit participar en el joc sota els efectes d’alcohol o qualsevol tipus de drogues o substàncies que alterin la ment.
– L’usuari porti algun objecte susceptible de causar dany a persones o objectes.
– Falta de neteja personal.
– Usuaris que de manera manifesta presentin actituds violentes, i que provoquin i incitin a qualsevol desordre.
4. No serà possible iniciar el joc si hi ha un retard de 5 minuts respecte l’hora reservada. En aquest cas, l’usuari no podrà canviar la sessió del joc ni podrà reclamar un reemborsament de la tarifa.
5. La duració màxima del joc és d’una hora. No és possible estendre aquest temps.
6. Fugir SC es reserva el dret de demanar drets d’imatge als usuaris, d’aquelles imatges que hagin estat preses dins les seves instal·lacions. Aquestes imatges s’utilitzaran per la web, per xarxes socials i per us promocional.
7. Si durant el transcurs del joc un dels usuaris té algun tipus d’indisposició, haurà de sortir del joc acompanyat d’algun altre usuari fins que es recuperi. La resta de participants podran seguir jugant. En cas d’accident o indisposició greu el personal de Fugir SC pot decidir parar el joc per complet.